2018 - Ένα μικρό δείγμα από αυτούς που μας επέλεξαν