Κιβώτια μονάδας φιλτραρίσματος

Τεχνικός εξοπλισμός καθαρισμού πισίνας

kivotio katharismou 1a  

Κιβώτιο με πλαστικό καπάκι

Διαστάσεις (σε εκατοστά).: 120 x 130 x 120

 

 kivotio katharismou 2a   Στοιχεία εσωτερικά του κιβωτίου
Το σύστημα λειτουργίας διατίθεται προσυναρμολογημένο μαζί με το φίλτρο καθαρισμού της πισίνας 
 

Το  σύστημα  λειτουργίας  αποτελείται από :

-          4 σφαιρικές βαλβίδες

-          5 ακροφύσια (αρσενικής συνδεσμολογίας) 50 x 1 ½’, 2, 90ο

-          1 αντλία αναγωγής

-          1 τριφασικό εναλλακτήρα

-          2m δύσκαμπτης σωλήνωσης

-          1 φίλτρο

-          1 ηλεκτρική αντλία και,

-          1 βαλβίδα συλλογής 1 ½’