Πολυεστερικές πισίνες

Μοντέλα έτοιμων πολυεστερικών πισίνων fiberglass με προδιαγραφές

 Μοντέλο Πισίνας  Στοιχεία
 ALPHA  Εξοπλισμός εγκατάστασης, φιλτραρίσματος και καθαρισμού
 

 alpha
alpha real

 

Περιλαμβάνει:

 • Φίλτρο άμμου (από 500 έως 10m3/h)
 • Βαλβίδα επιλογής 1 ½’’
 • Αντλία με φίλτρο 0,50 ΗΡ  με 8m3/h
 • Συσκευή αποαφρισμού (1 τμχ)
 • Ακροφύσιο εισαγωγής (3 τμχ)
 • Φρεάτιο απομάκρυνσης νερού (1 τμχ)
 • Ακροφύσιο αναρρόφησης (1 τμχ)
 • Τρίγωνο αναρρόφησης
 • Τηλεσκοπική ράβδος
 • Επιθαλάσσια σωλήνωση για αναρρόφηση
 • Επιτοίχια ψήκτρα
 • Δίχτυ συγκέντρωσης
 • Αναλυτής ph/Cl
 • Επιυδάτινο θερμόμετρο

Το συνολικό κόστος της πισίνας είναι: 11.173 

Πατήστε εδώ για να δείτε το αναλυτικό κοστολόγιο του πακέτου

 

Διαστάσεις:

Μήκος : 6,40m

Πλάτος : 2,70m

Βάθος : 1,50m

Χωρητικότητα : 26 m3

 

 Μοντέλο Πισίνας  Στοιχεία
 ROMA  Εξοπλισμός εγκατάστασης, φιλτραρίσματος και καθαρισμού
 roma

 image 0 02 01 f6b894678298dcecca06f7906b4e2dee7276b36060d762da1022e9d044c0566c V1

 

Περιλαμβάνει:

 • Φίλτρο άμμου (από 500 έως 10m3/h)
 • Βαλβίδα επιλογής 1 ½’’
 • Αντλία με φίλτρο 0,50 ΗΡ  με 8m3/h
 • Συσκευή αποαφρισμού (1 τμχ)
 • Ακροφύσιο εισαγωγής (3τμχ)
 • Φρεάτιο απομάκρυνσης νερού (1 τμχ)
 • Ακροφύσιο αναρρόφησης (1 τμχ)
 • Τρίγωνο αναρρόφησης
 • Τηλεσκοπική ράβδος
 • Επιθαλάσσια σωλήνωση για αναρρόφηση
 • Επιτοίχια ψήκτρα
 • Δίχτυ συγκέντρωσης
 • Αναλυτής ph/Cl
 • Επιυδάτινο θερμόμετρο

Το συνολικό κόστος της πισίνας είναι: 12.628 €

Πατήστε εδώ για να δείτε το αναλυτικό κοστολόγιο του πακέτου

 

Διαστάσεις:

Μήκος : 7,50m

Πλάτος : 3,70m

Βάθος : 1,09-1,67m

Χωρητικότητα : 35m3

 

 Μοντέλο Πισίνας  Στοιχεία
PARIGI  Εξοπλισμός εγκατάστασης, φιλτραρίσματος και καθαρισμού
 

 parigi

 

Περιλαμβάνει:

 • Φίλτρο άμμου (από 600 έως 15m3/h)
 • Βαλβίδα επιλογής 1 ½’’
 • Αντλία με φίλτρο 0,75 ΗΡ  με 10m3/h
 • Συσκευή αποαφρισμού (1 τμχ)
 • Ακροφύσιο εισαγωγής (3 τμχ)
 • Φρεάτιο απομάκρυνσης νερού (1 τμχ)
 • Ακροφύσιο αναρρόφησης (1 τμχ)
 • Τρίγωνο αναρρόφησης
 • Τηλεσκοπική ράβδος
 • Επιθαλάσσια σωλήνωση για αναρρόφηση
 • Επιτοίχια ψήκτρα
 • Δίχτυ συγκέντρωσης
 • Αναλυτής ph/Cl
 • Επιυδάτινο θερμόμετρο

Το συνολικό κόστος της πισίνας είναι: 16.286 €

Πατήστε εδώ για να δείτε το αναλυτικό κοστολόγιο του πακέτου

 image 0.02.01.645cae6d7abb20c7f8ee23031215f177a07cdeb54174724b177f0754be500ede V1

Διαστάσεις:

Μήκος : 8,70m

Πλάτος : 4,00m

Βάθος : 1,04-1,77m

Χωρητικότητα : 42 m3

 

 

 Μοντέλο Πισίνας  Στοιχεία
 LONDRA  Εξοπλισμός εγκατάστασης, φιλτραρίσματος και καθαρισμού
 

 londra

Περιλαμβάνει:

 • Φίλτρο άμμου (από 500 έως 10m3/h)
 • Βαλβίδα επιλογής 1 ½’’
 • Αντλία με φίλτρο 0,50 ΗΡ  με 8 m3/h
 • Συσκευή αποαφρισμού (1 τμχ)
 • Ακροφύσιο εισαγωγής (3 τμχ)
 • Φρεάτιο απομάκρυνσης νερού (2 τμχ)
 • Ακροφύσιο αναρρόφησης (1 τμχ)
 • Τρίγωνο αναρρόφησης
 • Τηλεσκοπική ράβδος
 • Επιθαλάσσια σωλήνωση για αναρρόφηση
 • Επιτοίχια ψήκτρα
 • Δίχτυ συγκέντρωσης
 • Αναλυτής ph/Cl
 • Επιυδάτινο θερμόμετρο

Το συνολικό κόστος της πισίνας είναι: 11.173 €

Πατήστε εδώ για να δείτε το αναλυτικό κοστολόγιο του πακέτου

londra 1

Διαστάσεις:

Μήκος : 6,50m

Πλάτος : 3,40m

Βάθος : 1,00-1,60m

Χωρητικότητα : 28 m3

 

 Μοντέλο Πισίνας  Στοιχεία
 BRUXELLES  Εξοπλισμός εγκατάστασης, φιλτραρίσματος και καθαρισμού
 bruxelles

 

 

Περιλαμβάνει:

 • Φίλτρο άμμου (από 600 έως 15m3/h)
 • Βαλβίδα επιλογής 1 ½’’
 • Αντλία με φίλτρο 1,00 ΗΡ  με 15m3/h
 • Συσκευή αποαφρισμού (2 τμχ)
 • Ακροφύσιο εισαγωγής (3 τμχ)
 • Φρεάτιο απομάκρυνσης νερού (2 τμχ)
 • Ακροφύσιο αναρρόφησης (1 τμχ)
 • Τρίγωνο αναρρόφησης
 • Τηλεσκοπική ράβδος
 • Επιθαλάσσια σωλήνωση για αναρρόφηση
 • Επιτοίχια ψήκτρα
 • Δίχτυ συγκέντρωσης
 • Αναλυτής ph/Cl
 • Επιυδάτινο θερμόμετρο

Το συνολικό κόστος της πισίνας είναι: 18.378€

Πατήστε εδώ για να δείτε το αναλυτικό κοστολόγιο του πακέτου

 bruxelles 1

Διαστάσεις:

Μήκος : 10,00m

Πλάτος : 4,00m

Βάθος : 1,00-2,00m

Χωρητικότητα : 58 m3

 

 

 Μοντέλο Πισίνας  Στοιχεία
 LISBONA  Εξοπλισμός εγκατάστασης, φιλτραρίσματος και καθαρισμού
 lisbona

 

 

Περιλαμβάνει:

 • Φίλτρο άμμου (από 500 έως 10m3/h)
 • Βαλβίδα επιλογής 1 ½’’
 • Αντλία με φίλτρο 0,50 ΗΡ  με 8m3/h
 • Συσκευή αποαφρισμού (1 τμχ)
 • Ακροφύσιο εισαγωγής (3 τμχ)
 • Φρεάτιο απομάκρυνσης νερού (1 τμχ)
 • Ακροφύσιο αναρρόφησης (1 τμχ)
 • Τρίγωνο αναρρόφησης
 • Τηλεσκοπική ράβδος
 • Επιθαλάσσια σωλήνωση για αναρρόφηση
 • Επιτοίχια ψήκτρα
 • Δίχτυ συγκέντρωσης
 • Αναλυτής ph/Cl
 • Επιυδάτινο θερμόμετρο

Το συνολικό κόστος της πισίνας είναι: 10.690 €

Πατήστε εδώ για να δείτε το αναλυτικό κοστολόγιο του πακέτου

 lisbona 1

Διαστάσεις:

Μήκος : 6,60m

Πλάτος : 3,27m

Βάθος : 1,25m

Χωρητικότητα : 21 m3

 

 Μοντέλο Πισίνας  Στοιχεία
 TORINO  Εξοπλισμός εγκατάστασης, φιλτραρίσματος και καθαρισμού
 

 torino

 

Περιλαμβάνει:

 • Φίλτρο άμμου (από 400 έως 6m3/h)
 • Βαλβίδα επιλογής 1 ½’’
 • Αντλία με φίλτρο 0,33 ΗΡ  με 4m3/h
 • Συσκευή αποαφρισμού (1 τμχ)
 • Ακροφύσιο εισαγωγής (3 τμχ)
 • Φρεάτιο απομάκρυνσης νερού (1 τμχ)
 • Ακροφύσιο αναρρόφησης (1 τμχ)
 • Τρίγωνο αναρρόφησης
 • Τηλεσκοπική ράβδος
 • Επιθαλάσσια σωλήνωση για αναρρόφηση
 • Επιτοίχια ψήκτρα
 • Δίχτυ συγκέντρωσης
 • Αναλυτής ph/Cl
 • Επιυδάτινο θερμόμετρο

Το συνολικό κόστος της πισίνας είναι: 7.281 €

Πατήστε εδώ για να δείτε το αναλυτικό κοστολόγιο του πακέτου

 

Διαστάσεις:

Μήκος : 4,60m

Πλάτος : 2,60m

Βάθος : 1,15m

Χωρητικότητα : 10 m3

 

 

 Μοντέλο Πισίνας  Στοιχεία
 ROMAINE  Εξοπλισμός εγκατάστασης, φιλτραρίσματος και καθαρισμού
 

 romaine

Περιλαμβάνει:

 • Φίλτρο άμμου (από 600 έως 15m3/h)
 • Βαλβίδα επιλογής 1 ½’’
 • Αντλία με φίλτρο 1,00 ΗΡ  με 15m3/h
 • Συσκευή αποαφρισμού (2 τμχ)
 • Ακροφύσιο εισαγωγής (3 τμχ)
 • Φρεάτιο απομάκρυνσης νερού (2 τμχ)
 • Ακροφύσιο αναρρόφησης (1 τμχ)
 • Τρίγωνο αναρρόφησης
 • Τηλεσκοπική ράβδος
 • Επιθαλάσσια σωλήνωση για αναρρόφηση
 • Επιτοίχια ψήκτρα
 • Δίχτυ συγκέντρωσης
 • Αναλυτής ph/Cl
 • Επιυδάτινο θερμόμετρο

Το συνολικό κόστος της πισίνας είναι: 17.181€

Πατήστε εδώ για να δείτε το αναλυτικό κοστολόγιο του πακέτου

 

romaine 1

Διαστάσεις:

Μήκος : 9,30m

Πλάτος : 3,70m

Βάθος : 1,60m

Χωρητικότητα : 50 m3