Οδηγίες χρήσης πολυβάνας

Το σύστημα φιλτραρίσματος (FILTRATION) παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο για την συντήρηση του νερού. Είναι αναγκαίο να ανοίγετε το σύστημα φιλτραρίσματος (βλέπε τις οδηγίες για την θέση της βαλβίδας που το ελέγχει) για περίπου 8 ώρες την ημέρα. Η εκκίνηση καθαρίζει την άμμο στο φίλτρο. Η εκκίνηση είναι αναγκαία όταν η πίεση του μανόμετρου φτάνει στο κίτρινο επίπεδο. Πρέπει να διαρκεί περίπου 1 λεπτό.
Το ξέπλυμα (RINSE) πρέπει να γίνεται για να ξεπλένετε την άμμο από το φίλτρο, έτσι ώστε να εμποδιστεί από το να γυρίσει πίσω στα ανοίγματα.
Η σκέτη ποσότητα χλωρίου είναι 0.6/1,00/m3 . Η σωστή ποσότητα του pH είναι 7,2-7,6. Ελέγξτε την ποσότητα χλωρίου και pH με τον αναλυτή χλωρίου/pH μια φορά την εβδομάδα.

Όταν η πισίνα σας είναι βρώμικη.
Επιλέξτε το σύστημα φιλτραρίσματος (FILTRATION) από την βαλβίδα επιλογών.
1. Ανοίξτε την βαλβίδα για τα ανοίγματα εισαγωγής.
2. Κλείστε την βαλβίδα του συστήματος αποαφρισμού.
3. Κλείστε την βαλβίδα για την εισαγωγή από την κάτω πλευρά.
4. Ανοίξτε την βαλβίδα καθαρισμού του σωλήνα εισαγωγής.
Ύστερα συνδέστε τον καθαρισμό, που ρουφά, με την τηλεσκοπική μπάρα και κάνετε το ίδιο για τον σωλήνα που επιπλέει και σχετίζεται με τον σωλήνα καθαρισμού εισαγωγής και αρχίστε να καθαρίζετε. Ο σωλήνας που επιπλέει πρέπει να είναι γεμάτος νερό για να αποφευχθεί η εισαγωγή του αέρα.

Εάν η πισίνα σας είναι πολύ βρώμικη, πρέπει να καθαρίσετε το prefilter της αντλίας κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Είναι αναγκαίο να κλείσετε όλες τις βαλβίδες για να αποτρέψετε το νερό από το να γυρίσει πίσω. Γυρίστε την βαλβίδα επιλογών στο κλειστό (CLOSED) και αφαιρέστε το prefilter.

WASTE: (άδειασμα) για να αφήσετε όλο το νερό να φύγει από την πισίνα.
RECIRCULATE: (επανάληψη) για να κάνετε το νερό να γυρνά πίσω χωρίς να περνά από το φίλτρο άμμου. Αυτή η επιλογή δεν χρησιμοποιείται.
CLOSED: (κλειστό) για να κλείσετε όλες τις διόδους νερού. Τον χειμώνα τοποθετήστε μια ταμπλέτα TRIPLEX σε κάθε skimmer μια φορά την εβδομάδα.

Καθαρισμός του συστήματος αποαφρισμού και του prefilter
Καθαρίστε το σύστημα αποαφρισμού όταν είναι βρώμικο για να φύγουν τα φύλλα και η άμμος που εμποδίζουν την ανακύκλωση νερού. Για τον ίδιο λόγο καθαρίστε και το καλάθι του prefilter. Για να το κάνετε αυτό είναι αναγκαίο να κλείσετε την αντλία και τις βαλβίδες (κλείστε και την βαλβίδα με την επιλογή CLOSED).